Priser & villkor

 

Företagstjänster

Grundtaxa är 980:- per timma exklusive moms, minidebitering 2 timmar.

Akuttaxa 1960:- per timma, minimum 2 timmar på kontorstid, 3 timmar på kväll och helg

Taxa för planerade jobb på kväll eller helg, +50%. Helg efter klockan 17.00 till klockan 08.00 200%.

För underkonsulter kan i vissa fall förekomma högre timtaxa.

Miltaxa är 49:- per mil. För resor över 50 km tas halv timtaxa för faktisk restid.

Avtal med minimidebitering per månad eller kund som löpande köper timmar tecknas gärna till en reducerad taxa beroende på mängd/månad.

Givetvis har jag F-skattsedel och redovisar moms.

 

Villkor & fakturering etc.

Kreditupplysning görs för alla nya kunder och vid större order samt årligen enligt praxis. Nystartade bolag betalar i förskott för utlägg och 50% av planerad timdebitering. Nekad kredit kräver förskottsbetalning till fullo.

Fakturering sker löpande eller månadsvis. Nya kunder har 10 dagar netto på första fakturan och därefter 30 dagar netto om allt gått som det ska. Förseningsavgift tas ut enligt praxis plus schablonkostnad för påminnelse. Faktura som inte betalas efter påminnelse lämnas till inkasso alternativt Kronofogden beroende på omständigheter.

Lämna ett svar